Kafe bar “Šesnaest” (16) – kafić sa mnogo važnom pričom

712
views
Kafe bar
Kafe bar "Šesnaest” (16)

Kafe bar “Šesnaest” (16) je, naizgled, još jedan u nizu beogradskih kafića. Međutim, pored želje da se obezbedi ugodno mesto sa dobrom muzikom i pićem, misija ovog kafić je i društveno odgovorna.

Kafe bar “Šesnaest” (16) – (Gospodar Jovanova 46), je socijalno preduzeće koje je Centar za integraciju mladih pokrenuo u cilju proširenja podrške koju pruža deci koja su uključena u život i/ili rad na ulici.

Nakon što napune 15 godina, deca koja dolaze u Svratište ostaju bez mogućnosti korišćenja usluge i oslanjaju se isključivo na podršku koju pruža stručni terenski tim Svratišta. Mnogobrojni problemi sa kojima su se ranije suočavali ostaju, a jedan od najdominantnijih je otežan nastavak obrazovanja, a samim tim i pristup tržištu rada. Prevazilaženje ovog problema je jedan od prioriteta Centra za integraciju mladih zbog čega je i osnovano socijalno preduzeće.

Kafe bar "Šesnaest” (16)
Kafe bar “Šesnaest” (16)

Kafe bar “Šesnaest” (16) koncipiran je tako da mladima, pored obuke za konobare i barmene pruža mogućnost socijalne inkluzije, interakcije sa većinskom populacijom, mogućnost za zaposlenje i van kafića, umrežavanje sa bliskim partnerima poput drugih socijalnih preduzeća, nevladinih organizacija, donatorskom zajednicom, kompanijama i pojedincima.“, izjavio je Marko Tošić, izvršni direktor Centra za integraciju mladih u čijem sklopu funkcioniše usluga Svratište za decu u Beogradu.

Mladi koji će dobiti priliku za rad u kafiću moći će da posluže kao primer i uzor deci, trenutnim korisnicima Svratišta, dajući im motivaciju za završetak škole i potvrdu da se prestankom dolaska u Svratište podrška koju dobijaju od Centra za integraciju mladih ne završava.

Više informacija na: facebook.com/kafebar16

Kafe bar "Šesnaest” (16)
Kafe bar “Šesnaest” (16)

Centar za integraciju mladih (CIM), je udruženje građana iz Beograda koje se već godinama zalaže za veću društvenu integraciju dece uključene u život i/ili rad na ulici, kao i na stvaranje sistema podrške za svako ugroženo dete. ”Šesnaest” pomaže CIM-u da unapredi održivost svojih programa. (www.cim.org.rs). Centar za integraciju  je poznat po Svratištu za decu. Svratište pruža podršku deci uključenoj u život i rad na ulici, kao i onima koji su u riziku da to postanu. Usluge Svratišta koriste na stotine dečaka i devojčica, uzrasta od 5 do 15 godina, koji većinski dolaze iz romske populacije.