Ključna reč: moka pot

Moka pot

Moka pot – italijanska džezva za kafu

Moka pot je nezaobilazan za pripremu kafe u Italiji, a u poslednje vreme doživljava sve veću popularnost i u drugim zemljama, posebno imajući u...

Najčitanije