Prvi hotel u Srbiji sa Green Key sertifikatom

476
views
Green Key
Green Key

Radisson Blu Old Mill je prvi hotel u Srbiji sa ekološkom oznakom Green Key.

Green Key je nevladin, neprofitan i u potpunosti nezavisan program, koji promoviše održivi turizam sa ciljem doprinošenja prevenciji klimatskih promena. Kako bi hoteli stekli pravo na Green Key sertifikat, prvo moraju da ispune niz uslova u vezi sa očuvanjem životne sredine, obuhvatajući tako širok spektar kriterijuma, od ekoloških do pravnih zahteva, dostupnosti akcionih planova, edukacije i komunikacije.

“Kao globalna kompanija koja konstantno raste i razvija se, fokusiramo se na princip održive ekonomije. Uvođenjem ekološke oznake Green Key, potvrđujemo kompanijin program odgovornog poslovanja i pravimo još jedan korak koji će pozitivno uticati na zaštitu životne sredine”, izjavio je Thomas Swieca generalni direktor hotela Radisson Blu Old Mill Belgrade.

Green Key je jedna od najpriznatijih svetskih ekoloških oznaka u turističkoj industriji sa više od 2.300 lokacija u 48 zemalja koje su se priključile programu sertifikacije.

U Srbiji, Green Key sertifikaciju kontroliše i sprovodi organizacija Ambasadori održivog razvoja i životne sredine. Ovaj nacionalni operator, koji dodeljuje Green Key sertifikat, započeo je implementaciju programa sertifikacije u Srbiji u 2014. godini.