10 zemalja u kojima se najviše jede sir

2212
views
Sir
Sir

Prema drevnoj legendi, sir je nastao slučajno, kada je arapski trgovac svoju zalihu mleka stavio u torbu napravljenu od stomaka ovce, a zatim proveo ceo dan u pustinji. Mleko se usirilo u torbi zbog vreline sunca, i došlo je do odvajanja sira i surutke. Te noći trgovac je surutkom ugasio žeđ, a sirom je zadovoljio glad.

Veruje se da su putnici iz Azije doneli umetnost pravljenja sira u Evropu. Sir je pravljen u mnogim delovima Rimskog carstva, pa su Rimljani doneli umeće pravljenja sira u Englesku. Tokom srednjeg veka – od pada Rimskog carstva do otkrića Amerike – monasi su usavršili pravljenje sira u manastirima širom Evrope. Tako je gorgonzola napravljen u dolini Po u Italiji 879. godine, a Italija je postala centar Evrope za pravljenje sira tokom 10. veka. Rokfor se takođe pominje u drevnim zapisima iz 1070. godine u manastirima u Francuskoj.

Pravljenje sira je nastavilo da cveta širom Evropi i sir je postao namirnica zastupljena u svakodnevnoj ishrani. Hodočasnici su na svoji putovanjima u Ameriku u 1620.godini u svojim zalihama hrane nosili sir, pa se tako pravljenje sira brzo proširilo i u Novom svetu. Iako popularan, u Americi se sve do 19. veka sir pravio isključivo u samostalnoj proizvodnji. Tek 1851.godine se pojavila prva fabrika sira u Sjedinjenim Državama.

Sir
Sir

Kada danas pričamo o popularnosti i potrošnji sira, nije veliko iznenađenje da se u prošloj godini širom sveta prodalo 2.4 miliona tona sira, što je 2% više u odnosu na prethodnu godinu. Nije ni veliko iznenađenje da narod Francuske konzumira više sira nego bilo koja druga nacija na zemlji.

Prema izveštaju Međunarodne federacije za mlečne proizvode, u 2013. godini jedan stanovnik Francuske je u proseku pojeo 25.9 kilograma sira u odnosu na drugoplasiran Island ( 25.2kg ) i trećeplasiranu Finsku ( 24,7 ).
Iako Engleska proizvodi više sorti sira po glavi stanovnika nego bilo koja druga zemlja, Britanija ne spada u top 10. Njihova potrošnja se može oceniti osrednjom sa 11.6kg, iza Amerike koja troši 15.4kg po stanovniku .

1. Francuska 25.9
2. Island 25.2
3. Finska 24.7
4. Nemačka 24.3
5. Estonija 21.7
6. Švajcarska 21.3
7. Italija 20.7
8. Litvanija 20.1
9. Austrija 19.9
10. Švedska 19.8